ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
หมู่ที่ 7 บ้านนาทุ่ง   ตำบลผักไหม  อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210
เบอร์โทรศัพท์ 0933854599
Email : bannathung.school@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :