ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ป.4 เรื่องการใช้โปรแกรม ไมโครซอฟต์เวิร์ด
ดูวีดีโอการใช้โปรแกรม
ไมโครซอฟต์เวิร์ด
คัดลอก url  ข้างล่างนี้และนำไปวางที่ที่ช่อง Address ในเว็ปได้เลยครับ

www.youtube.com/watch?v=rc0uSmzM1BU

หรือดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.65 MB
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E - book )
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E - book )
ด้วยโปรแกรม  Desktop  Author


คัดลอก url ด้านล่างนี้ไปวางในช่องแอดเดรสได้เลยครับ


https://sites.google.com/site/sillapahattakam55/-55-14
ระบบเครือข่าย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.96 MB