ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง  ตำบลผักไหม  อำเภอห้วยทับทัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 2   ได้กำหนดปฏิทินการรับสมัครนักเรียน  ประจำปีการศึกษา  2564  เปิดรับนักเรียน 3 ระดับ ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา(อนุบาล 2)  ประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 

การสมัครมี 2 ช่องทาง  คือ

ช่องทางที่ 1  สมัครด้วยตนเอง  ณ  โรงเรียนบ้านนาทุ่ง  ต.ผักไหม  อ.ห้วยทับทัน  จ.ศรีสะเกษ  

ช่องทางที่ 2 สมัครเรียนออนไลน์ตาม คิวอาร์ โค้ด

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ใบสมัคร
ประกาศ1
ประกาศ2
ประกาศ3
ปฏิทิน
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2564,12:04   อ่าน 56 ครั้ง