ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายธนาชัย การะเกษ
ครู คศ.1

นางอำไพ วงศ์จันทร์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0