ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายธนาชัย การะเกษ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางอำไพ วงศ์จันทร์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6