ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาหร่าย จันทร์อ่อน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวโยทะกา บัวจูม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4