ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง ชนะเลิศการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.๑ - ม.๓ ระดับเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต ๒ / เหรียญทองอันดับ 2 ระดับชาติ ณ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ชื่อนักเรียน : นายชาญชัย กระสังข์ - นายธวัชชัย ฉิมบุญ
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2559,12:22   อ่าน 518 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง ชนะเลิศการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 ระดับเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต ๒ / ระดับเหรียญทอง อันดับ 5 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.หนองคาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ชื่อนักเรียน : เด็กชายภาสกร สมบัติวงษ์ - นายเอกรินทร์ คำบุ
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2559,12:21   อ่าน 558 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง อันดับ 11กิจกรรมการใช้โปรแกรมนำเสนอ ชั้น ป.4-6 ระดับชาติงานศิลปหัถกรรมครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ณ. ร.ร.บางบัวทอง จ.นนทบุร
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.รักติบูล สาลีพันธ์ - ด.ญ.วิลาวัลย์ บุญเล่
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2559,11:10   อ่าน 567 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1 การใช้โปรแกรมนำเสนอ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.สุรินทร์
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.รักติบูล สาลีพันธ์ - ด.ญ.วิลาวัลย์ บุญเล่
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2559,11:23   อ่าน 1017 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1 การใช้โปรแกรมนำเสนอ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่ฯ
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.รักติบูล สาลีพันธ์ - ด.ญ.วิลาวัลย์ บุญเล่
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2559,11:21   อ่าน 591 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน การสร้างเกมสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.สกลนคร
ชื่อนักเรียน : ด.ช.เกริกชัย นาคนวน - ด.ช.ไตรราช แขกศิริ
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2559,11:12   อ่าน 602 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง อันดับ 4 โปรแกรมนำเสนองานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.สกลนคร
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.สืบสกุล วิเศษชาติ - ด.ญ.ปิยรัตน์ ลอนตรง
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2559,11:09   อ่าน 570 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศอันดับที่ 1 การสร้างเกมสร้างสรรค์ ม.1 - 3 ระดับสพป.ศก.2 ปี 2557
ชื่อนักเรียน : นายเกริกชัย นาคนวน,นายไตรราช แขกศิริ
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2557,07:36   อ่าน 732 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศอันดับที่ 1 การนำเสนอ ป.4 - 6 ระดับสพป.ศก.2 ปี 2557
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปิยรัตน์ ลอนตรง,เด็กหญิงสืบสกุล วิเศษชาติ,
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2557,07:25   อ่าน 656 ครั้ง