ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชุดการสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชุด General English หน่วยที่4 At The Place
ชื่ออาจารย์ : นางสาวโยทะกา บัวจูม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2561,10:03  อ่าน 400 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชุด General English หน่วยที่3 At The Stadium
ชื่ออาจารย์ : นางสาวโยทะกา บัวจูม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2561,10:00  อ่าน 417 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชุด General English หน่วยที่2 At The Restaurant
ชื่ออาจารย์ : นางสาวโยทะกา บัวจูม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2561,09:56  อ่าน 436 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชุด General English หน่วยที่1 At the zoo
ชื่ออาจารย์ : นางสาวโยทะกา บัวจูม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2561,09:32  อ่าน 380 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ฺBest Practices
ชื่ออาจารย์ : นางอำไพ วงศ์จันทร์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2559,00:48  อ่าน 486 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Best Practices
ชื่ออาจารย์ : นางสาหร่าย จันทร์อ่อน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2559,00:33  อ่าน 498 ครั้ง
รายละเอียด..